13/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 13/2012 Sb.
Částka 3
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 2. 1. 2012
Rozeslán dne 13. 1. 2012
Platnost od 13. 1. 2012
Účinnost od 1. 2. 2012
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví ochranná pásma přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezují se konkrétních ochranná opatření.
§3 - Přechodné ustanovení
Skladovací zařízení uvedená v §2 odst. 2 písm. c) zřízená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky musejí být umístěna v nadzemí, aby bylo možno sledovat okamžitý únik skladovaných látek, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost 1.2.2012.