156/2015 Sb. - Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
ikona P
Číslo předpisu 156/2015 Sb.
Částka 64
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2015
Rozeslán dne 26. 6. 2015
Platnost od 26. 6. 2015
Účinnost od 1. 7. 2015
Ruší předpis 285/1999 Sb.
Provádí předpis 221/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
Vyhláška Ministerstva obrany stanoví podmínky poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, obory ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínky organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic.
§21 - Zrušovací ustanovení