475/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)
ikona P
Číslo předpisu 475/2002 Sb.
Částka 165
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 10. 2002
Rozeslán dne 20. 11. 2002
Platnost od 20. 11. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Provádí předpis 110/1997 Sb.