248/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 248/2017 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 7. 2017
Rozeslán dne 18. 8. 2017
Platnost od 18. 8. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 553/1991 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Změny v ustanoveních:

  • §3a§3c „Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §4 (změny),
  • §4d „Odborná způsobilost čekatele“ a §4e „Odborná způsobilost strážníka“ včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládají se nové §4f „Osvědčení“ až §4h včetně nadpisů,
  • §5a (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení