228/2004 Sb. - Sdělení o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
ikona P
Číslo předpisu 228/2004 Sb.
Částka 74
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 14. 4. 2004
Rozeslán dne 29. 4. 2004
Platnost od 29. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Novelizován předpisem 201/2007 Sb., 241/2011 Sb., 363/2012 Sb., 272/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad sděluje s účinností od 1. května 2004 zavedení aktualizované Klasifikace územních statistických jednotek (dále jen "klasifikace CZ-NUTS"). Aktualizovaná klasifikace CZ-NUTS je vydávána pro statistické účely a navazuje na klasifikaci NUTS Evropské unie. Její struktura, kódy a názvy územních jednotek jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o vytvoření společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS). Zahrnuje alfanumerické kódy a alfabetní názvy statistických územních jednotek vytvořených na území České republiky pro potřeby statistických zjišťování.
Úplná systematická část aktualizované klasifikace CZ-NUTS je uvedena v příloze tohoto sdělení.
Pro potřeby Evropské unie je aktualizovaná klasifikace závazná pouze do úrovně NUTS 3 (kraj).
Klasifikace CZ-NUTS bude k dispozici v elektronické podobě v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, Praha 10 a na internetových stránkách ČSÚ na adrese www.czso.cz
Účinnost 1.5.2004.