374/2004 Sb. - O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn - úplné znění zákona č. 455/91 Sb.
Číslo předpisu 374/2004 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 10. 1991
Rozeslán dne 30. 4. 2004
Platnost od 30. 4. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Úplné znění pr. př. 455/1991 Sb.
Opraven předpisem REG 04193001
Prováděn předpisem 154/1996 Sb., 140/2000 Sb., 469/2000 Sb., 209/2001 Sb., 295/2001 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 257/2004 Sb.
Upozornění:
Živnostenský zákon byl před vydáním tohoto úplného znění znovu novelizován, a to zákonem č. 326/2004 Sb.