289/2019 Sb. - Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky
ikona P
Číslo předpisu 289/2019 Sb.
Částka 123
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 10. 2019
Rozeslán dne 8. 11. 2019
Platnost od 8. 11. 2019
Účinnost od 23. 11. 2019
Provádí předpis 20/1987 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Nařízením vlády se prohlašují některé kulturní památky symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky.