286/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
ikona P
Číslo předpisu 286/1995 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 11. 1995
Rozeslán dne 8. 12. 1995
Platnost od 8. 12. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 570/1991 Sb.
Ruší předpis 58/1961 Sb.