82/1967 Sb. - Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
ikona P
Číslo předpisu 82/1967 Sb.
Částka 31
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 9. 8. 1967
Rozeslán dne 24. 8. 1967
Platnost od 24. 8. 1967
Účinnost od 1. 9. 1967
Platnost do 30. 6. 1988
Novelizuje předpis 11/1958 Sb.
Zrušen předpisem 62/1988 Sb.