146/2005 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma
ikona P
Číslo předpisu 146/2005 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 4. 2005
Rozeslán dne 19. 4. 2005
Platnost od 19. 4. 2005
Účinnost od 15. 5. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní památka Kalendář věků.
Předmětem ochrany je stratotyp svrchního pleistocénu ve facii suchých spraší odkrytý v profilu na severním úpatí Pavlovských vrchů.

Účinnost 15.5.2005.