425/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/92 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/91 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 425/2003 Sb.
Částka 139
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §10, §13, §16, §30 až §32, §34, §37 zákona o důchodovém pojištění.

Důležitá jsou i " Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II novely.

 • Změna v §3, §5a, §5b, §7, §13a, §14, §15 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Důležitá jsou i " Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IV novely.

 • Změna v §29, §41, §48, §48a, §48b, §118a, §120 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • v §5 písm. b) se vkládá nový bod 7,
  • dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

Čl. VII - Přechodné ustanovení
Za osobu samostatně výdělečně činnou se nepovažuje osoba vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004.
Účinnost změn 1.1.2004.