93/2008 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 93/2008 Sb.
Částka 28
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 3. 2008
Rozeslán dne 19. 3. 2008
Platnost od 19. 3. 2008
Účinnost od 1. 4. 2008
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Předmět úpravy

  1. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje Národní přírodní památku Prameniště Blanice.
  2. Předmětem ochrany národní přírodní památky je biotop a populace perlorodky říční (Margaritifera margaritifera), zejména ranná vývojová stadia tohoto kriticky ohroženého druhu na prameništích řeky Blanice s mokřinami a prameništní vegetací a s rozsáhlou hydrografickou sítí mělkých pramenných stružek.

Účinnost 1.4.2008.