261/1992 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 221/1991 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 261/1992 Sb.
Částka 55
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 4. 1992
Rozeslán dne 1. 6. 1992
Platnost od 1. 6. 1992
Účinnost od 1. 6. 1992
Platnost do 31. 12. 1994
Novelizuje předpis 520/1990 Sb.
Zrušen předpisem 262/1994 Sb.