250/2018 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
ikona P
Číslo předpisu 250/2018 Sb.
Částka 126
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 19. 10. 2018
Rozeslán dne 7. 11. 2018
Platnost od 7. 11. 2018
Účinnost od 1. 1. 2019
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Předmět úpravy

Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2019, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.