439/2006 Sb. - O civilním letectví a o změně a doplnění zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - úplné znění zákona č. 49/97 Sb.
Číslo předpisu 439/2006 Sb.
Částka 142
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 1997
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Úplné znění pr. př. 49/1997 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 225/2006 Sb.