319/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 319/2015 Sb.
Částka 135
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 11. 2015
Rozeslán dne 7. 12. 2015
Platnost od 7. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 1.1.2016.
Novelizuje předpis 77/1997 Sb., 29/2000 Sb.
Ruší předpis 432/2012 Sb.
Novelizován předpisem 202/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

 • Změna zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §32b se včetně nadpisu zrušuje,
  • §34, §34b (změny),
  • §34c „Financování předběžných čistých nákladů“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §34d „Financování čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž“ a §34e „Následek porušení povinnosti držitele poštovní licence“ včetně nadpisů,
  • §36a, §37, §37a, §38, §41 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení

 • Změna zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1.1.2016.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §6, §7 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §8, §9 (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2016, s výjimkou ustanovení části druhé (změna zákona č. 77/1997 Sb.), která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení (což je „s podivem“ také dne 1.1.2016).