452/1992 Sb. - O pěstounské péči - úplné znění zákona č. 50/73 Sb.
Číslo předpisu 452/1992 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 26. 4. 1973
Rozeslán dne 25. 9. 1992
Platnost od 25. 9. 1992
Účinnost od 1. 4. 1992
Platnost do 31. 3. 2000
Úplné znění pr. př. 50/1973 Sb.
Zrušen předpisem 359/1999 Sb.