464/2004 Sb. - O ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) - úplné znění zákona č. 143/2001 Sb.
Číslo předpisu 464/2004 Sb.
Částka 156
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 4. 2001
Rozeslán dne 2. 6. 2004
Platnost od 2. 6. 2004
Účinnost od 2. 6. 2004
Úplné znění pr. př. 143/2001 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.