317/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 317/2018 Sb.
Částka 156
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2018
Rozeslán dne 20. 12. 2018
Platnost od 20. 12. 2018
Účinnost od 4. 1. 2019
Provádí předpis 236/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů pro rok 2019 ve výši 76 245 Kč.