401/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 997)
ikona P
Číslo předpisu 401/2020 Sb.
Částka 162
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 8. 10. 2020
Rozeslán dne 8. 10. 2020
Platnost od 8. 10. 2020
Účinnost od 12. 10. 2020
Poznámka k účinnosti Účinnost od 12.10.2020 od 00:00 hod. do 25.10.2020 do 23:59 hod.
Platnost do 13. 10. 2020
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Zrušen předpisem 408/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.