Opatření č.j. 283/71 862/1998, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny
ikona P
Číslo předpisu REG 988502
Částka 85
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 12. 10. 1998
Rozeslán dne 30. 10. 1998
Platnost od 30. 10. 1998
Účinnost od 1. 1. 1999
Provádí předpis 563/1991 Sb.
Novelizován předpisem REG 01016007