Opatření MF č.j. 283/41 418/1993, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce
ikona P
Číslo předpisu REG 935601
Částka 56
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření ministerstva
Přijat dne 11. 8. 1993
Rozeslán dne 3. 9. 1993
Platnost od 3. 9. 1993
Účinnost od 3. 9. 1993
Provádí předpis 563/1991 Sb.