23/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon...
ikona P
Číslo předpisu 23/2006 Sb.
Částka 11
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 12. 2005
Rozeslán dne 26. 1. 2006
Platnost od 26. 1. 2006
Účinnost od 26. 1. 2006
Novelizuje předpis 166/1993 Sb., 58/1995 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §1, §3, §4 a §6 zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §12 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, kde se na konci textu doplňuje věta "Nezvolí-li Poslanecká sněmovna nového člena úřadu, předloží prezident úřadu Poslanecké sněmovně nový návrh do 40 dnů ode dne, kdy nový člen úřadu nebyl zvolen.".

Účinnost změn 26.1.2006.