341/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 341/2020 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 31. 7. 2020
Rozeslán dne 11. 8. 2020
Platnost od 11. 8. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Novelizuje předpis 196/2001 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalostí a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení