112/2011 Sb. - Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 112/2011 Sb.
Částka 41
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 10. 4. 2011
Rozeslán dne 26. 4. 2011
Platnost od 26. 4. 2011
Účinnost od 11. 5. 2011
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2010 ve výši 23 951 Kč činí pro období od 1. května 2011 do 30. dubna 2012 průměrná hrubá roční mzda v České republice 287 412 Kč.

Účinnost 11.5.2011.