197/1998 Sb. - O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - úplné znění zákona č. 50/76 Sb.
Číslo předpisu 197/1998 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 27. 4. 1976
Rozeslán dne 15. 4. 1998
Platnost od 15. 4. 1998
Účinnost od 1. 7. 1998
Platnost do 30. 6. 2006
Úplné znění pr. př. 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.