444/2008 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
ikona P
Číslo předpisu 444/2008 Sb.
Částka 144
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 12. 2008
Rozeslán dne 23. 12. 2008
Platnost od 23. 12. 2008
Účinnost od 1. 1. 2009
Provádí předpis 553/1991 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Vyhláškou Ministerstva vnitra v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví se stanoví podmínky a způsob posuzování zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.
§8 - Přechodné ustanovení
Periodická prohlídka čekatele nebo strážníka, který je ke dni 1. ledna 2009 v pracovním poměru k obci, musí být provedena nejpozději ve lhůtě do 31. prosince 2011.

Účinnost 1.1.2009.