66/2001 Sb. - O geologických pracích - úplné znění zákona č. 62/88 Sb.
Číslo předpisu 66/2001 Sb.
Částka 25
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 21. 4. 1988
Rozeslán dne 23. 10. 2000
Platnost od 23. 10. 2000
Účinnost od 22. 11. 2000
Úplné znění pr. př. 62/1988 Sb.