319/2011 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření
ikona P
Číslo předpisu 319/2011 Sb.
Částka 112
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 10. 2011
Rozeslán dne 31. 10. 2011
Platnost od 31. 10. 2011
Účinnost od 1. 11. 2011
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se stanoví ochranná pásma přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezují se konkrétní ochranná opatření.

Účinnost 1.11.2011.