72/1946 Sb. - Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
ikona P
Číslo předpisu 72/1946 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 6. 3. 1946
Rozeslán dne 13. 4. 1946
Platnost od 13. 4. 1946
Účinnost od 13. 4. 1946
Platnost do 30. 4. 1960
Novelizován předpisem 60/1947 Sb., 134/1948 Sb.
Zrušen předpisem 76/1959 Sb.