156/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 156/2004 Sb.
Částka 54
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 2. 2004
Rozeslán dne 9. 4. 2004
Platnost od 9. 4. 2004
Účinnost od 9. 4. 2004
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 20/1966 Sb.
Novelizován předpisem 157/2004 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
Změny v ustanoveních:

  • §67b až §67d (změny),
  • vkládá se nový §67e,
  • doplňuje se příloha k zákonu "Národní zdravotní registry".

Účinnost změn 9.4.2004.