137/2017 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
ikona P
Číslo předpisu 137/2017 Sb.
Částka 49
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 5. 2017
Platnost od 5. 5. 2017
Účinnost od 1. 6. 2017
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Předmět úpravy
Nařízením vlády se stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.