300/1998 Sb. - Nález ÚS ze dne 17.11.1998 ve věci návrhu na zrušení §32 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 300/1998 Sb.
Částka 104
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 17. 11. 1998
Rozeslán dne 23. 12. 1998
Platnost od 23. 12. 1998
Účinnost od 7. 1. 1999
Novelizuje předpis 337/1992 Sb.