436/2005 Sb. - O ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) - úplné znění zákona č. 143/2001 Sb.
Číslo předpisu 436/2005 Sb.
Částka 151
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 4. 2001
Rozeslán dne 19. 9. 2005
Platnost od 19. 9. 2005
Účinnost od 1. 10. 2005
Úplné znění pr. př. 143/2001 Sb.
Anotace

Vyhlášení úplného znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn.
Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn, naposledy provedených zákonem č. 361/2005 Sb.