166/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
ikona P
Číslo předpisu 166/2005 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 15. 4. 2005
Rozeslán dne 28. 4. 2005
Platnost od 28. 4. 2005
Účinnost od 28. 4. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Novelizován předpisem 390/2006 Sb., 74/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zemědělství se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.

Účinnost 28.4.2005.