66/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 66/2007 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 7. 3. 2007
Rozeslán dne 4. 4. 2007
Platnost od 4. 4. 2007
Účinnost od 1. 5. 2007
Novelizuje předpis 248/2000 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §16 a §16e.

Čl. II

  1. Regionální rada regionu soudržnosti Praha se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušuje.
  2. Veškerá práva a závazky Regionální rady regionu soudržnosti Praha dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí na hlavní město Prahu.
  3. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Regionální rady regionu soudržnosti Praha přecházejí z Regionální rady regionu soudržnosti Praha na hlavní město Prahu.

Účinnost změn 1.5.2007.