183/2020 Sb. - Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
ikona P
Číslo předpisu 183/2020 Sb.
Částka 67
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Národní rozpočtové rady
Přijat dne 9. 4. 2020
Rozeslán dne 21. 4. 2020
Platnost od 21. 4. 2020
Účinnost od 21. 4. 2020
Provádí předpis 23/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Národní rozpočtová rada vyhlašuje výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31.12.2019 na úrovni 30,79 % HDP.