353/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/93 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/93 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 353/2011 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 96/1993 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, a
  2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Změny:

  • Změna v §9 a §10 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ustanovení §10 zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na smlouvu o stavebním spoření bez ohledu na datum, kdy byla smlouva uzavřena. Tím nejsou dotčeny nároky na státní podporu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2012.