129/1992 Sb. - Vyhláška o odborných předpokladech pracovníků Obecní policie a způsobu jejich ověřování
ikona P
Číslo předpisu 129/1992 Sb.
Částka 30
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 3. 1992
Rozeslán dne 3. 4. 1992
Platnost od 3. 4. 1992
Účinnost od 3. 4. 1992
Platnost do 23. 4. 1996
Provádí předpis 553/1991 Sb.
Zrušen předpisem 88/1996 Sb.