387/2004 Sb. - Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 387/2004 Sb.
Částka 127
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2004
Rozeslán dne 29. 6. 2004
Platnost od 29. 6. 2004
Účinnost od 1. 7. 2004
Poznámka k účinnosti Do 31.12.2004 se použijí pouze ustanovení §1, 2 a 7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004.
Novelizuje předpis 131/2000 Sb., 243/2000 Sb., 314/2002 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon nově vymezuje

  • území kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a
  • území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.

Změny dalších předpisů:

  • Změna Přílohy č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní).
  • Změna Přílohy č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
  • Změna v §12 odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem 1. července 2004 s tím, že do 31. prosince 2004 se použijí pouze ustanovení §1, §2 a §7, a to jen pro postupy a úkoly k zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů v roce 2004 podle zvláštního právního předpisu.