685/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník
ikona P
Číslo předpisu 685/2004 Sb.
Částka 232
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 31. 12. 2004
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník.
Předmětem ochrany ptačí oblasti je populace chřástala polního (Crex crex) a jeho biotop.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tento druh ptáka v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 31.12.2004.