106/2000 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
ikona P
Číslo předpisu 106/2000 Sb.
Částka 33
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 4. 2000
Rozeslán dne 28. 4. 2000
Platnost od 28. 4. 2000
Účinnost od 1. 5. 2000
Platnost do 11. 4. 2001
Provádí předpis 72/2000 Sb.
Zrušen předpisem 125/2001 Sb.