117/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 117/2000 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 4. 2000
Rozeslán dne 10. 5. 2000
Platnost od 10. 5. 2000
Účinnost od 30. 6. 2000
Poznámka k účinnosti Čl. I bod 22 (§ 13 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb.) nabývá účinnosti dnem 30.6.2001.
Novelizuje předpis 368/1992 Sb., 167/1998 Sb.