499/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1263)
ikona P
Číslo předpisu 499/2020 Sb.
Částka 204
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení vlády
Přijat dne 30. 11. 2020
Rozeslán dne 30. 11. 2020
Platnost od 30. 11. 2020
Účinnost od 7. 12. 2020
Poznámka k účinnosti Účinnost od 7.12.2020 od 00:00 hod. doe 23.12.2020 do 23:59 hod.
Platnost do 21. 12. 2020
Ruší předpis 475/2020 Sb.
Provádí předpis 110/1998 Sb., 240/2000 Sb.
Novelizován předpisem 522/2020 Sb.
Zrušen předpisem 536/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k ústavnímu zákonu č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda České republiky pro řešení vzniklé krizové situace rozhodla o přijetí krizových opatření.