456/2020 Sb. - Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
ikona P
Číslo předpisu 456/2020 Sb.
Částka 185
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 11. 2020
Rozeslán dne 23. 11. 2020
Platnost od 23. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 280/2009 Sb.
Novelizován předpisem 437/2021 Sb., 328/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva financí stanovuje v případě formulářových podání pro daň z nemovitých věcí

a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,

b) formát elektronického formulářového podání a

c) vzor formulářového podání.