544/1992 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 544/1992 Sb.
Částka 110
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 13. 11. 1992
Účinnost od 8. 12. 1992
Novelizuje předpis 119/1988 Sb., 92/1991 Sb.