114/1997 Sb. - Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu
ikona P
Číslo předpisu 114/1997 Sb.
Částka 40
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 4. 1997
Rozeslán dne 27. 5. 1997
Platnost od 27. 5. 1997
Účinnost od 1. 7. 1997
Platnost do 7. 6. 2014
Provádí předpis 200/1994 Sb.
Zrušen předpisem 81/2014 Sb.