28/1998 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností
ikona P
Číslo předpisu 28/1998 Sb.
Částka 12
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 3. 12. 1997
Rozeslán dne 24. 2. 1998
Platnost od 24. 2. 1998
Účinnost od 24. 2. 1998
Platnost do 31. 12. 2000
Provádí předpis 455/1991 Sb.
Zrušen předpisem 469/2000 Sb.