126/1976 Sb. - Vyhláška o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci
ikona P
Číslo předpisu 126/1976 Sb.
Částka 25
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 10. 1976
Rozeslán dne 29. 10. 1976
Platnost od 29. 10. 1976
Účinnost od 1. 1. 1978
Platnost do 30. 6. 2003
Ruší předpis 96/1957 Ú.l.
Provádí předpis 130/1974 Sb.
Zrušen předpisem 7/2003 Sb.