238/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 238/1995 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 9. 1995
Rozeslán dne 26. 10. 1995
Platnost od 26. 10. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 9 až 17, 21, 30, 31, 48 a 54 a čl. IV nabývají účinnosti dne 26.10.1995.
Opraven předpisem REG 956904
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 114/1988 Sb.
Novelizován předpisem 329/2011 Sb.